More quality for your life

LR Health & Beauty

je jedna z najúspešnejších firiem priameho predaja v Európe, ktorej vznik siaha do roku 1985, do nemeckého Ahlenu. Na začiatku jej príbehu stála myšlienka ponúkať k priamemu predaju vysoko kvalitné parfumy, kozmetické výrobky a produkty pre starostlivosť o telo.

Táto myšlienka sa čoskoro ukázala ako veľmi atraktívna ako pre zákazníkov, tak pre ľudí hľadajúcich obchodnú príležitosť, dnešní LR partneri. V roku 2002 sa sortiment LR rozšíril o doplnky výživy, nový obchodný segment, ktorý spolu s produktmi krásy výrazne obohatil produktové portfólio.

Dnes LR pôsobí v 28 krajinách v Európe, vrátane Českej a Slovenskej Republiky.

Za hlavné piliere úspechu sú považované:

  • Vysoko kvalitné produkty s nemeckým štandardom kvality, certifi kované renomovanými inštitútmi
  • Trvalá inovácia výrobku podľa najnovších vedeckých poznatkov
  • Medzinárodný a jedinečný koncept spolupráce so svetovými osobnosťami
  • Spravodlivý a transparentný marketingový plán
  • Exkluzívny auto-koncept
  • Prepracovaný vzdelávací systém

LR slogan „More quality for your life“ je záväzkom kvality LR produktu a rovnako zdôrazňuje podstatné komponenty nášho obchodného modelu. S vysoko kvalitnými produktmi chceme nielen prispievať ku „skrášleniu a obohateniu“ života jednotlivca, ale prostredníctvom priameho predaja tiež ponúknuť ľuďom možnosť zlepšiť si svoj životný štandard. Na celom svete túto šancu využilo už viac než 300.000 LR partnerov. Hodnotovo zameraná a na človeka orientovaná fi remná kultúra je pre LR úplne zásadná. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kultúry je sociálna zodpovednosť.

V rámci Globálneho detského fondu LR v spolupráci s lokálnymi organizáciami v jednotlivých LR zemiach fi nančne podporuje projekty na pomoc deťom a rodinám s ťažkými osudmi. LR je členom významných celosvetových organizácií, akými sú napríklad International Aloe Science Council zastupujúce odvetvie Aloe Vera s ohľadom na vedu a výskum, alebo kozmetická asociácia VKE – Kosmetikverband, kde sa LR radí do spoločností TOP kozmetických značiek.

V roku 2015 spoločnosť LR získala odcenenie „Firma roka 2015“, ktoré jej bolo udelené Európskou asociáciou priameho predaja – SELDIA.